Ondanks ik mijn huidige job in de sociale sector heel graag doe, miste ik toch nog iets.
Ik droomde er al lang van om op zelfstandige basis iets te doen om anderen te helpen.
Ik dacht nu of nooit. Ik heb mijn diploma relatietherapeut behaald via afstandsonderwijs te Antwerpen.

Ik wil anderen helpen met bepaalde obstakels in hun relatie.
Mensen die hun relatie nog niet hebben verwerkt, of piekeren waarom hun vorige relaties niet zijn geslaagd.

Mijn houding als relatietherapeut:

Relaties en communicatie tussen mensen heeft me altijd al geboeid. Zowel vriendschappelijke relaties als liefdesrelaties. Hoe mensen met elkaar omgaan en wat hun drijfveer is om een relatie aan te gaan.

Als relatietherapeut is het belangrijk om steeds bewust te zijn van jezelf, eigen waarden en normen zijn heel belangrijk. Daarom werk ik ook met het oplossingsgerichte model waardoor er geen taboes in gespreksonderwerpen zijn. Mijn visie is openmindend. Ik kijk met een open blik en alles is bespreekbaar.

Het resultaat is een respectvolle, kortdurende therapie of coaching die werkbare oplossingen oplevert. De cliënt behoudt daarbij zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij het realiseren van de benodigde veranderingen. Kortom de cliënt dient zelf tot oplossingen te komen met behulp van de middelen die ik kan aanreiken.

Het oplossingsgerichte model:

Om als therapeut zo goed mogelijk anderen met hun relaties te kunnen helpen, werk ik via het oplossingsgerichte model.

Het Oplossingsgerichte Model komt voort uit de psychotherapie, maar is inmiddels al zeer succesvol doorgedrongen in de wereld van coaching en educatie. Het is een werkwijze die toegankelijk en toepasbaar is voor mensen in alle leeftijdsgroepen.

OW werkt met wat er in het moment is, gericht op een gewenste toekomst, met als doel problemen op te lossen. Het werd aanvankelijk ontwikkeld als antwoord op de traditionele psychotherapie, waarbij de therapeut als deskundige beslist wat de beste oplossing is voor de problemen van de cliënt. OW beoogt samen te werken met de cliënt, die tenslotte zijn eigen situatie het best kent, om zo tot een goed werkende oplossing te komen die pragmatisch en realistisch is en aansluit bij de behoefte van de cliënt.

Wat is therapie?

Therapie of behandeling heeft de intentie om een gezondheidsprobleem op te lossen. Dit kan zowel een fysisch als psychisch probleem zijn

Humanistische visie van Carl Rogers:

Als counselor moeten wij openstaan voor problemen en geen oordelen koesteren. We zijn immers allemaal mensen, en dienen zo vrij mogelijk van oordelen te zijn.

Hieruit afgeleid zijn er 3 voorwaarden waaraan een goede hulpverlener moet kunnen voldoen: empathie, onvoorwaardelijke acceptatie en congruent zijn (hiernaast verder uitgelegd).

Deze visie omvat niet het voledige counselen. We zien counselen als een manier van werken waarbij we verschillende theorieën en methoden gaan samensmelten.

De 3 voorwaarden van een goede hulpverlener:

empathie

EMPATHIE

is een ander woord voor inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om u in te leven in de gevoelens van anderen.

empathie

ACCEPTATIE

gaat vanuit uw eigen gedachten, emoties & gedragingen. Leren accepteren dat men moet groeien, problemen aanpakken en nieuwe kennis opdoen.

empathie

CONGRUENT

de hulpverlener moet echt zijn, deze echtheid moet tot uiting komen in je verbale en non verbale gedrag. Het is belangrijk om het uiterlijke en innerlijke op elkaar af te stemmen.