Hoelang duurt een sessie?

Zo’n therapie sessie duurt gemiddeld een uur à anderhalf uur.

Wat houdt een therapiesessie in ?

De cliënt kan de situatie, zichzelf en zijn levensgeschiedenis kort schetsen als hij/zij dat wenst

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. De cliënt kan te allen tijde bepalen hoeveel sessies de therapie duurt. Er zijn geen verplichtingen enkel kansen.

De cliënt bepaalt zelf om hij verder gaat met de therapie of niet.
De cliënt kan zijn eventuele problemen aankaarten. Ik tracht steeds met een open blik ,visie en luisterend oor de cliënt te ondersteunen Ik vind het belangrijk dat de cliënt zichzelf kan zijn en zal dan ook trachten de cliënt tot rust te brengen en zich op zijn gemak te stellen.

Hoe verloop zo’n gesprek ?

Het gesprek wordt geleid door open vragen en ik kaats de bal terug naar de cliënt. De cliënt heeft veel inbreng in de sessies en we zoeken samen naar oplossingen. Ik zal dan ook de confrontatie aangaan aan de hand van bepaalde stellingen en zo trachten empathisch te zijn in de leefwereld van de cliënt. In deze sessies zijn er geen taboes. De cliënt kan alle onderwerpen bespreken en ik ben me bewust van mijn beroepsgeheim.

Naar gelang de aard van de problematieken die zich voordoen, kan het zijn dat de cliënt een taak moet doen voor de volgende sessie. Vb.: werken aan zelfzorg aan de hand van een bepaald stappenplan, of tijd nemen voor zichzelf door een specifieke activiteit te doen.

“Bij mensen die minder mobiel of angstig zijn, wil ik gerust aan huis gaan !”
(binnen een straal van 20 km)

tiny de vadder